Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

 เรื่องการสอบราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งสำหรับใช้ในราชการขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี

 

 

 

 

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ราชบุรี

Written on 03/09/2014, 15:28 by admin
444eeww 28-30 ส.ค.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปอบรมหลักสูตร นบส.ศธ.รุ่นที่ 4 ที่สถาบันพัฒนาครูฯ จ.นครปฐม สัปดาห์นี้มีอาจารย์มาสอนวิชาต่างๆที่น่าสนใจ ได้แก่...
Written on 03/09/2014, 15:20 by admin
2014-09-03-08-20-42 27 ส.ค.57 ช่วงบ่าย นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้าน การสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม สนง.เขตพื้นที่ฯ...
Written on 03/09/2014, 15:16 by admin
2014-09-03-08-16-40 27 ส.ค.57 ภาคบ่าย กศน.ราชบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร...
Written on 03/09/2014, 15:06 by admin
m825555 27 ส.ค.57 ช่วงเช้านายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ เป็นประธานการประชุมบุคลากร กศน.ราชบุรี ประจำเดือน ครั้งที่ 8/2557 ณ หอประชุมชิต ชิตชูตระกูล มีผู้บริหาร ครู...
Written on 03/09/2014, 15:00 by admin
2014-09-03-08-00-22 26 ส.ค.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องกองเชียร์และขบวนพาเหรดของกลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลอง ในการเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์...
Written on 03/09/2014, 14:54 by admin
2014-09-03-07-54-42 25 ส.ค.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ณ สนง.เกษตรอ.เมืองราชบุรี โดยมีนายกฤษฎา...
Written on 03/09/2014, 14:50 by admin
-n-net- 24 ส.ค.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจทำหน้าที่ประธานศูนย์สอบ N-NET จังหวัดราชบุรี ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบของ อ.ดำเนินสะดวก บางแพ โพธาราม และบ้านโป่ง...
Written on 03/09/2014, 14:46 by admin
fffff44 14-16 ส.ค.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ไปเข้าอบรมหลักสูตรนบส.ศธ.รุ่นที่ 4 ที่สถาบันพัฒนาครูฯ จ.นครปฐมตามปกติสัปดาห์นี้เรียนรู้วิชาต่างๆที่น่าสนใจดังนี้...
Written on 03/09/2014, 14:40 by admin
saaa2 13 ส.ค.57ช่วงเช้า นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3...