Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ

 

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ราชบุรี

Written on 19/05/2015, 10:52 by admin
2015-05-19-03-52-29          นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ...
Written on 06/05/2015, 10:53 by admin
2015-05-06-03-53-47 นายวรภูมิ บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ประชุมหารือกับ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอต่างๆ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี...
Written on 06/05/2015, 10:51 by admin
2015-05-06-03-51-34 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ลูกจ้างประจำ...
Written on 29/04/2015, 15:16 by admin
2015-04-29-08-16-38 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ได้เชิญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ในจังหวัดราชบุรี และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน...
Written on 29/04/2015, 15:11 by admin
2015-04-29-08-11-26 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ...
Written on 12/03/2015, 13:55 by admin
2015-03-12-06-55-14 5 ก.พ.58 กลางคืน นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพนายอุฤทธิ์ บุญมาก อดีต ผตร.ศธ. ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยาราม กทม....
Written on 12/03/2015, 13:50 by admin
2015-03-12-06-50-09 27 ม.ค.58 ช่วงบ่ายนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปเข้ารับประทานรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ...
Written on 12/03/2015, 13:36 by admin
2015-03-12-06-36-07 26 ม.ค.58 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมี รมต.ศธ. พลเรือเอก ณรงค์...
Written on 12/03/2015, 09:49 by admin
-16--2558 16 ม.ค.58 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจรับเชิญไปร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 ในฐานะกรรมการคุรุสภา เขต 1 ณ...
Written on 12/03/2015, 09:41 by admin
2015-03-12-02-41-45 29 ธ.ค.57 ภาคกลางคืน สนง.กศน.ราชบุรีจัดงานพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้อาวุโส กศน.ราชบุรีกับบุคลกรปัจจุบัน มีชื่องานว่า กศน.ราชบุรีสวัสดีปีใหม่...