Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
DOWNLOAD รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี

ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 กศน.ตำบล

 

 

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2558
 การประชุมประจําเดือนครั้งที่12/2558

 

 

 การตรวจหนังสือเรียนรายวิชาเลือกสถานศึกษาสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดราชบุรี
 
ผลการตรวจพิจารณาหนังสือเรียนรายวิชาเลือกของสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

 

 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

   - พื้นบรรจุครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 อัตรา

   - กศน.ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ราชบุรี

Written on 21/12/2015, 09:19 by admin
2015-12-21-02-19-02 นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรีนำบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร...
Written on 16/12/2015, 14:31 by admin
2015-12-16-07-31-39 นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน...
Written on 16/12/2015, 14:26 by admin
2015-12-16-07-26-28      นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี และนายเสรี       สีนวล ผู้อำนวยการ...
Written on 03/12/2015, 09:26 by admin
2015-12-03-02-26-14           นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ...
Written on 27/11/2015, 14:03 by admin
2015-11-27-07-03-22         สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กศน.อำเภอ ๑๐ อำเภอ และบุคลากรในสังกัด จัดงานต้อนรับ นางสาวดารัตน์...
Written on 29/10/2015, 14:41 by admin
2015-10-29-07-41-44 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๙ –...
Written on 02/10/2015, 09:43 by admin
2015-10-02-02-43-55   นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี และ กศน.อำเภอต่างๆ ร่วมจัดงานแสดงมุฑิตาจิต วันแห่งเกียรติยศจากวันที่พากเพียร...
Written on 01/10/2015, 16:30 by admin
2015-10-01-09-30-57 นายวรภูมิ บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ได้รับมอบหมายจากนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี...
Written on 01/10/2015, 16:08 by admin
2015-10-01-09-08-28 สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีมีนายสุรพล...
Written on 03/09/2015, 15:49 by admin
2015-09-03-08-49-19 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ลูกจ้างประจำ...