Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ราชบุรี

Written on 03/07/2015, 11:15 by admin
2015-07-03-04-15-40         นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร...
Written on 01/07/2015, 09:49 by admin
2015-07-01-02-49-09 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม “รณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและวิถีชีวิตประชาธิปไตย...
Written on 15/06/2015, 10:51 by admin
2015-06-15-03-51-25               นายวรภูมิ บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี...
Written on 15/06/2015, 10:37 by admin
2015-06-15-03-37-31            นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี พร้อมผู้อำนวยการศูนย์...
Written on 09/06/2015, 14:00 by admin
2015-06-09-07-00-39         นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร...
Written on 19/05/2015, 10:52 by admin
2015-05-19-03-52-29          นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ...
Written on 06/05/2015, 10:53 by admin
2015-05-06-03-53-47 นายวรภูมิ บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ประชุมหารือกับ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอต่างๆ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี...
Written on 06/05/2015, 10:51 by admin
2015-05-06-03-51-34 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ลูกจ้างประจำ...
Written on 29/04/2015, 15:16 by admin
2015-04-29-08-16-38 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ได้เชิญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ในจังหวัดราชบุรี และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน...
Written on 29/04/2015, 15:11 by admin
2015-04-29-08-11-26 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ...