Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค

Login Form

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
     พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 >>ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัด download ที่นี่
 >>แบบคำร้องขอสมัคร,ใบสมัครสอบพนักงานราชการ download ที่นี่   


 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ราชบุรี

Written on 19/06/2014, 12:37 by admin
2014-06-19-05-37-24 30พ.ค.57ช่วงบ่ายนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมลูกเสือหลักสูตร ลูกเสือ สถานศึกษาวิสามัญของกศน.ดำเนินสะดวกและ กศน.วัดเพลง...
Written on 19/06/2014, 12:01 by admin
---57 30 พ.ค.57นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจเป็นประธานการประชุมบุคคลากร กศน.ราชบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม57 ที่หอประชุมชิต ชิตชูตระกูล วันนี้ มีเรื่องชี้แจงมากมาย อาทิ...
Written on 19/06/2014, 11:57 by admin
2014-06-19-04-57-14 29 พ.ค.57ช่วงเช้านายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ไปเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่5/2557ประจำเดือนพฤษภาคม 2557โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงค์...
Written on 19/06/2014, 11:51 by admin
2014-06-19-04-51-11 28 พ.ค.57ช่วงเช้านายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ไปเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือสถานศึกษาของ กศน.ดำเนินสะดวก ที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง...
Written on 19/06/2014, 11:42 by admin
2014-06-19-04-42-14 27 พ.ค.57 ช่วงบ่ายนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ นายเสรี ศรีนวล นายเสนอ เจ็กภู่ นางสาคร ช่วยดำรงค์ นำชาวนาจากอำเภอเมือง โพธาราม วัดเพลง บ้านโป่ง ปากท่อและจอมบึง...
Written on 19/06/2014, 11:31 by admin
--rbtc--52557-- 27 พ.ค.57 ช่วงเช้านายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 5/2557 ของ กศน.ปากท่อ...
Written on 19/06/2014, 11:13 by admin
2014-06-19-04-13-36 23 พ.ค.57นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจนำ ผอ.กศน.อ.เมืองราชบุรี โพธาราม บางแพ สวนผึ้ง บ้านคา จอมบึง วัดเพลง และคุณครูอีก 2 คน...
Written on 19/06/2014, 11:07 by admin
n-net-6-8 22 พ.ค.57นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปเข้าร่วมประชุมรับการชี้แจงศูนย์สอบN-NETและการสอบเทียบระดับฯ(จบ ม.6ใน 8เดือน) ที่โรงแรมเอเซีย กทม.โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์...
Written on 19/06/2014, 11:02 by admin
2014-06-19-04-02-53 20 พ.ค.57นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ทำหน้าที่ ผอ.ฝึกฯวิทยากรยุวกาชาดของ กทม.เป็นวันสุดท้าย เริ่มด้วยกายบริหารเช่นเดิม...