Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

 การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ โดยวิธีสอบราคา

 

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ราชบุรี

Written on 10/08/2015, 14:36 by admin
2015-08-10-07-36-21          สำนักงาน กศน.ราชบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการสถานศึกษาแห่งความดี กศน.ราชบุรี เทิดไท้องค์ราชันย์...
Written on 10/08/2015, 14:31 by admin
2015-08-10-07-31-14         สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กศน.อำเภอโพธาราม จัดทำโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง...
Written on 03/08/2015, 10:06 by admin
2015-08-03-03-06-21         สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี...
Written on 03/08/2015, 10:02 by admin
2015-08-03-03-02-15         นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร...
Written on 28/07/2015, 10:24 by admin
2015-07-28-03-24-59 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดงาน “การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายธวัชชัย...
Written on 17/07/2015, 15:53 by admin
2015-07-17-08-53-11 ดร.ปาน กิมปี ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน. ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะในจังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘...
Written on 16/07/2015, 15:12 by admin
2015-07-16-08-12-38 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ...
Written on 03/07/2015, 11:15 by admin
2015-07-03-04-15-40         นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร...
Written on 01/07/2015, 09:49 by admin
2015-07-01-02-49-09 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม “รณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและวิถีชีวิตประชาธิปไตย...
Written on 15/06/2015, 10:51 by admin
2015-06-15-03-51-25               นายวรภูมิ บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี...