Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศผลสอบ

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ราชบุรี

Written on 27/11/2015, 14:03 by admin
2015-11-27-07-03-22         สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กศน.อำเภอ ๑๐ อำเภอ และบุคลากรในสังกัด จัดงานต้อนรับ นางสาวดารัตน์...
Written on 29/10/2015, 14:41 by admin
2015-10-29-07-41-44 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๙ –...
Written on 02/10/2015, 09:43 by admin
2015-10-02-02-43-55   นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี และ กศน.อำเภอต่างๆ ร่วมจัดงานแสดงมุฑิตาจิต วันแห่งเกียรติยศจากวันที่พากเพียร...
Written on 01/10/2015, 16:30 by admin
2015-10-01-09-30-57 นายวรภูมิ บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ได้รับมอบหมายจากนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี...
Written on 01/10/2015, 16:08 by admin
2015-10-01-09-08-28 สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีมีนายสุรพล...
Written on 03/09/2015, 15:49 by admin
2015-09-03-08-49-19 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ลูกจ้างประจำ...
Written on 03/09/2015, 15:45 by admin
334455 สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จัดโครงการทบทวนความรู้ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน (W.B.)...
Written on 10/08/2015, 14:36 by admin
2015-08-10-07-36-21          สำนักงาน กศน.ราชบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการสถานศึกษาแห่งความดี กศน.ราชบุรี เทิดไท้องค์ราชันย์...
Written on 10/08/2015, 14:31 by admin
2015-08-10-07-31-14         สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กศน.อำเภอโพธาราม จัดทำโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง...
Written on 03/08/2015, 10:06 by admin
2015-08-03-03-06-21         สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี...