Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค

Login Form

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่9/2556 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 

 

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ราชบุรี

Written on 25/03/2014, 14:17 by admin
2014-03-25-07-17-03 20-21 มี.ค.57 นายธวัชชัย ใจ ชาญสุขกิจ นำผู้บริหาร กศน.อำเภอของจ.ราชบุรีทั้ง10ท่านไปศึกษาดูงานการจัดศูนย์อาเซียนศึกษาที่จังหวัดระนองโดยมี...
Written on 25/03/2014, 14:11 by admin
2014-03-25-07-11-10 19 มี.ค.57นายธวัชชัย ใจชาญ  สุขกิจให้การต้อนรับอาสายุวกาชาดพม่า ซึ่งไปศึกษาดูงานการบำเพ็ญประโยชน์ของอาสายุวฯ กศน.ปากท่อและกศน.จอมบึง จ.ราชบุรี...
Written on 25/03/2014, 14:03 by admin
2014-03-25-07-03-44 18 มี.ค.57ช่วงค่ำนายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ นำผู้บริหาร และพี่น้องคน กศน.ราชบุรี ไป ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพนางอาภรณ์ เพิ่มพงศาเจริญ คุณแม่ของนายสมยศ...
Written on 25/03/2014, 13:57 by admin
2014-03-25-06-57-09 18 มี.ค.57ช่วงเช้านายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ นายเสรี วงค์แก้ว บุคลากร กศน.บ้านโป่ง และ ดำเนินสะดวกไปร่วมงานอุปสมบทพระพงษ์ธวัช ตั้งฑีฆะรักษ์ ครูผู้ช่วย...
Written on 25/03/2014, 13:52 by admin
2014-03-25-06-52-28 17 มี.ค.57 ช่วงเช้านายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดราชบุรีที่ห้องประชุมศาลาประชาร่วมใจ...
Written on 24/03/2014, 11:50 by admin
2014-03-24-04-50-11 15-16 มี.ค.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ และนายวรภูมิ  บุญประเสริฐ แยกย้ายกันไปนิเทศตรวจเยียมสนามสอบของกศน.อำเภอต่างๆในจังหวัดราชบุรี...
Written on 17/03/2014, 21:52 by admin
kkttrat 14 มี.ค.57นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผอ.กศน.ราชบุรี และนายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี...
Written on 17/03/2014, 21:45 by admin
2014-03-17-14-45-06 13 มี.ค.57ช่วงบ่ายนายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจไปต้อนรับและร่วมงานพิธีมอบป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะของ กศน.วัดเพลงโดยเชิญนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ...
Written on 17/03/2014, 21:39 by admin
2014-03-17-14-39-28 13 มี.ค.57นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้บริหารและครูของกศน.ราชบุรีรวม 17 คน ของสถานศึกษา...