Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค

Login Form

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
     พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครู กศน.ตำบล
 >> กำหนดสถานที่ในการประเมิน ครู กศน.ตำบล   
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ราชบุรี

Written on 24/07/2014, 15:32 by admin
2014-07-24-08-32-35 วันอาทิตย์ที่ 29 มิ.ย.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ช่วงเช้าไปเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษา กศน.ดำเนินสะดวก ที่หอประชุมโรงเรียนวัดอมรญาติ ดำเนินสะดวก...
Written on 24/07/2014, 15:27 by admin
334222 วันเสาร์ที่ 28 มิ.ย.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ เข้าอบรมหลักสูตร นบส.ศธ.รุ่น 4 ตามปกติ ช่วงเช้าเรียนเรื่อง การบริหารการศึกษายุคใหม่ โดย ดร.วิพรรธ์...
Written on 24/07/2014, 15:23 by admin
2014-07-24-08-23-56 27 มิ.ย.57 ช่วงค่ำนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ร่วมกับบุคคลา กศน.ราชบุรีเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนายสมชาย จันทร์พูล ที่วัดหัวไม้ซุง ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง...
Written on 24/07/2014, 15:19 by admin
1211 26มิ.ย.57นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ไปเข้ารับการพัฒนาอบรมหลักสูตรนบส.ศธ.รุ่นที่ 4 ที่สถาบันพ้ฒนาครูฯ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม...
Written on 24/07/2014, 15:12 by admin
qq 25มิ.ย.57นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปร่วมงาน"คืนความสุขให้คนในชาติ" โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดอง...
Written on 24/07/2014, 15:06 by admin
2014-07-24-08-06-16 24มิ.ย.57นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปเข้าร่วมประชุมการเตรียมการงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรีโดยมีนายชาญวิทย์ทับสุพรรณ รองเลขาฯ...
Written on 24/07/2014, 15:01 by admin
2014-07-24-08-01-12 23 มิ.ย.57 ช่วงเช้า นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ไปเยี่ยมคารวะกรรมการประเมินประกันคุณภาพรอบสาม และให้กำลังใจทีมงานกศน.เมือง ราชบุรี...
Written on 24/07/2014, 10:49 by admin
--4-- 19 มิ.ย.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจเดินทางไปเข้าอบรมหลักสูตร นบส.ศธ.รุ่น 4 ที่สถาบันพัฒนาครูฯ จ.นครปฐมเป็นการต่อเนื่อง...
Written on 24/07/2014, 10:26 by admin
2014-07-24-03-26-55 16 มิ.ย.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ...
Written on 24/07/2014, 10:21 by admin
2014-07-24-03-21-46 วันอาทิตย์ที่ 15 มิ.ย.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปให้การต้อนรับ นาย ชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน.ซึ่งได้ให้เกียรติไปเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูของ...