Main page

ผู้บริหาร กศน.ราชบุรี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายานายสหรัฐ   พูลนาค


ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ของอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

นางมิ่งขวัญ  คอยชื่น

Login Form

กิจกรรม/สารสนเทศ กศน.ราชบุรี

 
 
รายงานการประชุมรายปักษ์ รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศสำนักงาน กศน.ราชบุรี
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่11/2555
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่12/2555 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่1/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่2/2556
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่3/2556 
 การประชุมรายปักษ์ครั้งที่4/2556  

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2556  
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2556

 การประชุมประจำเดือนครั้งที่12/2556
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2557 
 การประชุมประจำเดือนครั้งที่3/2557  

 เรื่องการสอบราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งสำหรับใช้ในราชการขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี

 

 

 

 

 <<ดูรายงานการประชุมรายปักษ์ทั้งหมด>>  <<ดูรายงานการประชุมประจำเดือนทั้งหมด>>

คลิกดูภาพกิจกรรม กศน.ราชบุรี : แสดงผลได้ดี >> Google Chrome

¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè    ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè  แสดงผลได้ดี : Google Chrome

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ราชบุรี

Written on 12/03/2015, 13:55 by admin
2015-03-12-06-55-14 5 ก.พ.58 กลางคืน นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพนายอุฤทธิ์ บุญมาก อดีต ผตร.ศธ. ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยาราม กทม....
Written on 12/03/2015, 13:50 by admin
2015-03-12-06-50-09 27 ม.ค.58 ช่วงบ่ายนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปเข้ารับประทานรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ...
Written on 12/03/2015, 13:36 by admin
2015-03-12-06-36-07 26 ม.ค.58 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมี รมต.ศธ. พลเรือเอก ณรงค์...
Written on 12/03/2015, 09:49 by admin
-16--2558 16 ม.ค.58 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจรับเชิญไปร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 ในฐานะกรรมการคุรุสภา เขต 1 ณ...
Written on 12/03/2015, 09:41 by admin
2015-03-12-02-41-45 29 ธ.ค.57 ภาคกลางคืน สนง.กศน.ราชบุรีจัดงานพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้อาวุโส กศน.ราชบุรีกับบุคลกรปัจจุบัน มีชื่องานว่า กศน.ราชบุรีสวัสดีปีใหม่...
Written on 11/03/2015, 15:34 by admin
----2558 29 ธ.ค.57 ช่วงบ่าย นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ เป็นประธานเปิดงาน กีฬา กศน.ราชบุรีสัมพันธ์ ปี 2558 โดยมีนายเสนอเจ็กภู่เป็นผู้กล่าวรายงาน...
Written on 11/03/2015, 15:22 by admin
2015-03-11-08-22-49 17 ต.ค.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปประชุมผู้บริหาร กศน.ทั่วประเทศรับมอบนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงปม. 2558 ที่โรงแรมรีเจ้นท์...
Written on 11/03/2015, 15:13 by admin
fre 16 ต.ค.57 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร นบส.ศธ.รุ่นที่ 4 ที่สถาบันพัฒนาครูฯอ.สามพราน จ.นครปฐม...
Written on 11/03/2015, 14:28 by admin
2015-03-11-07-28-05 15 ต.ค.57 บ่าย นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กศน.ราชบุรี รายปักษ์ ณ ห้องประชุมใหม่...
Written on 11/03/2015, 14:08 by admin
2015-03-11-07-08-50 14 ต.ค.2557นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจไปร่วมพิธีมอบแว่นตาโครงการสายใยรักของครอบครัวให้กับประชาชนในตำบลบ้านบึงจำนวน 197 รายณ...